ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС НА КРАЩИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ щодо облаштування рекреаційного простору біля річки Саксагань у Кривому Розі.


____________________________________________________
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС

НА КРАЩИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ
щодо облаштування рекреаційного простору
біля річки Саксагань у Кривому Розі

Конкурс організований у рамках двох проектів, що реалізуються в партнерстві з польським Фондом Місць і Активних Людей (MiLA) і мають назви:

a) “Промисловий спадок Кривого Рогу та ріка Саксагань — співробітництво — діалог — демократія”, співфінансованного з ресурсів програми “Підтримка Демократії”, що фінансується у рамках програми польського співробітництва розвитку Міністерства Закордонних Справ Республіка Польща в 2013 р.

b) “Співробітництво на користь охорони спадку і активізації мешканців Кривого Рогу”, співфінансованного з ресурсів Польсько-американського Фонду Свободи у рамках програми “Зміни в Регіоні, — RITA”, реалізованого Фондом Освіта для Демократії.

1. Організатор і термін проведення Конкурсу

1.1. Організатором конкурсу на створення проекту облаштування рекреаційного простору на березі річки Саксагань у Кривому Розі (що далі йменується “Конкурс”) є Криворізьке Міське Правозахистне Товариство, що виконує роль Секретаріату Партнерства «Відродження річки Саксагань» і має місцеперебування по вул.Калініченка, 3, офіс 210, м. Кривий Ріг, що далі виступає під назвою “Організатор”.

1.2. Конкурс розпочинається 16.08.2013 р. і триватиме до 26.08.2013 р.
Претендентам на створення проекту, які того бажають, надається можливість відвідати територію майбутнього парку за домовленістю по телефону 067-710-60-74 (аніматор Подколзін Валерій Миколайович): 24/08/13 час — з 13-00 до 20-00, 26/08/13 — з 13-00 до 20-00 та в будь-який інший день за погодженням.

1.3. Підбиття підсумків Конкурсу відбудеться 14.09.2013 р.

1.4. Конкурсні роботи слід надсилати поштою або доставити особисто з 11.00 до 18.00 години щодня, крім неділі, до офісу за адресою: Криворізьке Міське Правозахистне Товариство, вул. Калініченка, 3, офіс 210, м. Кривий Ріг, з припискою: “Робота на конкурс” до дня 26.08.2013 р.

2. Умови участі у Конкурсі

2.1 Учасником Конкурсу може бути будь-хто з мешканців Кривого Рогу та області. Для неповнолітніх осіб необхідна письмова згода батьків або опікунів на участь дітей у конкурсі.

2.2. Учасник Конкурсу зобов’язаний ознайомитися з Положенням про Конкурс.

2.3. Згода з умовами участі в Конкурсі, зазначеними в параграфі 2.2, означає згоду щодо всіх пунктів Положення про Конкурс.

2.4. Організатор не несе відповідальності за долю заявок, які не дійшли до нього з незалежних від нього причин.

2.5. Організатор не несе відповідальності за подання Учасником неправдивих даних або неправдивих даних про третю особу. Наслідком подання неправдивих даних буде позбавлення права на нагороду.

2.6. Участь у Конкурсі безкоштовна.

3. Проведення Конкурсу

3.1. 27.08.2013 р. Організатор оголосить на сайті “Партнерства на користь Відновлення річки Саксагань” (“ВідріС”) у Кривому Розі, за адресою www.vidrispartner.org.ua список робіт, які надійшли на конкурс, разом з інформацією про те, чи відповідають вони формальним та предметним критеріям участі у конкурсі, зазначеним у пункті. 4.2. У разі недотримання критеріїв, буде повідомлено про те, якого саме критерію не було дотримано. Кожному Учаснику буде надана еможливість для поліпшення своєї роботи таким чином, щоб вона відповідала всім критеріям. Виправлені конкурсні роботи необхідно буде доставити до Організатора не пізніше 30.08.2013 р.

3.2. 31.08.2013 р. Організатор опублікує на сайті список конкурсних робіт, які відповідають критеріям конкурсу, зазначеним у пункті. 3.1. Всі роботи, що відповідають формальним і істотним критеріям, будуть допущені до голосування.

3.3. У період з 1.09 по14.09.2013 р. конкурсні роботи, що відповідають формальним і істотним критеріям , будуть надані для інтернетівського чи прямого (на вибір голосуючого) голосування мешканців Кривого Рогу. Проекти будуть продемонстровані на спеціально для того підготовленому сайті, який надасть можливість для голосування он-лайн. На сторінці будуть встановлені запобіжники, які своєчасно відслідкують повторне голосування з однієї і тієї ж самої адреси IP, з тим, щоб виключити багаторазове голосування за одну і ту ж саму роботу з одного і того ж самого комп’ютера. Безпосереднє голосування буде відбуватися он-лайн або шляхом надсилання чи доставлення кореспонденції на адресу офісу Організатора. Від однієї особи може надходити лише одне повідомлення про вибір переможця у голосуванні.

3.4. 15.09.2013 р. будуть оприлюднені урочисто результати конкурсу. Переможцем стане проект, який отримає найбільшу кількість голосів за результатами голосування. Автор проекту-переможця отримає речову нагороду. Прийняття нагороди буде рівнозначним зобов’язанню взяти участь в доопрацюванні конкурсного проекту з тим, щоб уможливити його реалізацію до 15.11.2013 р.

4. Принципи Конкурсу

4.1. Кожен Учасник має право подати на Конкурс лише 1 проект.
4.2. Надіслані на Конкурс проекти мають відповідати умовам, наведеним нижче.

4.3. Формальні критерії:
Текст проекту має бути підготовлений у формі чіткого комп’ютерного роздруку або машинопису об’ємом 2 – 3 стор. Ескізний проект виконується на аркушах А-4 чи А-3 і складається з плану або схеми (у масштабі) з відображенням меж ділянки, береговою лінією, елементами ландшафту, стежками тощо та винесеними проектними об’єктами. Мають бути представлені ескізи чи рисунки окремих об’єктів (лавки, містки для рибальства, місця для вогнищ, альпінарії, дитячі пісочниці та інш.).
Малюнки і замальовки можуть бути виконані від руки, але мають бути чіткими. До Проекту мають бути долучені дані про Учасника Конкурсу : ім’я, прізвище, вік, адреса проживання, контактний телефон, е-мейл (якщо має). Неповнолітні учасники додають письмову заяву батьків або опікунів про згоду на участь підопічного у конкурсі. Проект надсилається або передається до Секретаріату у закритому конверті під девізом; у окремому конверті (теж під девізом) подаються відомості про автора, які оприлюднюються у разі перемоги проекту чи зайняття призового місця.
До Проекту має бути додана заява такого змісту: “Заявляю, що я ознайомлений/а з Положенням про Конкурс на облаштування рекреаційного простору біля річки Саксагань у Кривому Розі і я схвалюю його зміст”, а також дата і підпис Учасника Конкурсу. За неповнолітніх осіб заяву підписують їхні батьки або опікуни.

4.4. Істотні критерії:
Проект має стосуватися простору біля річки Саксагань, позначеного на мапі, що є додатком номер 1 до Положення про Конкурс. Невід’ємною частиною проекту має бути план розміщення окремих планованих елементів облаштування. Проект мусить враховувати результати проведених раніше майстерень та консультацій з мешканцями Кривого Рогу, згідно з якими на рекреаційному просторі автор проекту має розташувати об’єкти паркового облаштування, позначені у додатку номер 2 до Положення про Конкурс. Проект має включати якомога докладніші описи і/або малюнки планованих інсталяцій, у тому числі: їх розміри, застосовані матеріали, спосіб монтажу та призначення. До Проекту має бути доданий бюджет з детальними витратами на його реалізацію (кошти на закупівлю матеріалів, виконання технічних і графічних проектів, необхідних послуг, напр., монтажу і т.п.). Мають бути позначені об’єкти, призначені для виготовлення волонтерами. У проектах, вартість реалізації яких перевищує 50000 UAH, необхідно відзначити, які об’єкти плануються до реалізації в першу чергу (в межах 50000 UAH), а які в пізнішому періоді, за умови знаходження додаткових ресурсів. В процесі голосування будуть задіяні ті складові проекту, які можливо виконати в межах суми в 50000 UAH. Заявлені суми витрат мають бути реалістичними. Проект має враховувати ознаки простору побережжя, де він має реалізовуватися, і має бути сумісний з екологічними принципами невиснажливого ставлення до природи.

4.5. Оцінку проектів з точки зору виконання формальних та істотних критеріїв здійснить Конкурсна Комісія, склад якої буде опубліковано додатково.

4.6. Заявка проекту до Конкурсу рівнозначна наданню Учасником згоди на демонстрацію його проекту на інтернетівських сторінках Організатора і згодом — на його впровадження.

4.7. Надсилаючи проект до Конкурсу, учасники тим самим висловлюють свою згоду на проведення Конкурсу у відповідності з цим Положенням. Крім того, Учасники Конкурсу висловлюють свою згоду на публікацію свого імені, прізвища, місця проживання та інформації про отриману нагороду на інтернетівських сторінках Організатора і у видавничих публікаціях Організатора, також в інших засобах масової інформації на потреби, пов’язані з представленням результатів Конкурсу.

5. Авторські права

5.1. Учасник Конкурсу, через надсилання проекту на Конкурс заявляє, що він має виключні і необмежені авторські права, також споріднені права на графічний проект, малюнки і тексти, складені в конкурсних матеріалах (у проекті);

5.2. Учасник уповноважує Організатора до безоплатного користування надісланими матеріалами (у необмежений у часі та території спосіб) у виданнях і інших засобах інформації Організатора..

5.3. Учасник висловлює свою згоду на позначення авторства проекту, поширюваного згідно з цим Положенням про Конкурс.

5.4. Учасник висловлює свою згоду на публікацію і поширення наступних даних : ім’я, прізвище і/або псевдонім/nick, місце проживання, при цьому також висловлює свою згоду на користування справою, зокрема, в тому числі, на її публічне анонімне відкриття для доступу, в маркетингових цілях, пов’язаних з пропозиціями і комунікацією Організатора.

5.5. Крім того, Учасник не претендує на будь-який гонорар за використання конкурсних матеріалів (проекту) згідно з цим Положенням, зокрема, в тому числі, гонорару за публікацію справи на сайті, а також в інших випадках публічного доступу до справи.

5.6. Організаторові надається право розпоряджатися надісланими на Конкурс матеріалами, власність яких переходить безкоштовно до Організатора з моменту отримання Учасником Конкурсу нагороди.

6. Порядок подання та розгляду рекламаціі

6.1. У разі незгоди Учасників щодо проведення Конкурсу за цим Положенням про Конкурс або діючим законодавством, Учасники можуть заявити письмово рекламацію впродовж 7 днів від дня публікації результатів Конкурсу. Рекламація має бути надіслана рекомендованим листом на адресу Організатора, подану в пункті 1.1, з припискою: “Конкурс на проект облаштування”. Після завершення вищезгаданого терміну рекламації не розглядатимуться.

6.2. Правильно заявлені рекламації розглядатимуться Організатором впродовж 30 днів від дати їх подання. Організатор розгляне заявлені рекламації і поінформує письмово заявника про прийняте рішення.

7. Кінцеві постанови

7.1. Всі питання і зауваження можна направляти на офіційну електронну адресу  конкурсу: kmpzt@ukr.net або на номери телефонів : 097-035-91-71; 050-413-12-95.

7.2. Порушення Учасником Конкурсу умов Положення про Конкурс означатиме його виключення з участі в Конкурсі.

7.3. У справах, не врегульованих Положенням про Конкурс, застосовуються відповідні положення Цивільного КодексуУкраїни.

Дивитися мапу в режимі онлайн в Google

Переглянути Межі місцевості для проектування парку на березі річки Саксагань у Кривому Розі. на карті більшого розміру

Мапа в допомогу учасникам конкурсу для роботи на місцевості та опрацювання проекту.

3 thoughts on “ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС НА КРАЩИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ щодо облаштування рекреаційного простору біля річки Саксагань у Кривому Розі.

  1. Pingback: Партнерство «ВідріС» розпочало конкурс на створення проекту облаштування рекреаційного простору на березі річки Саксагань. АНОНС | Інгул

  2. Pingback: Партнерство «ВідріС» розпочало конкурс на створення проекту облаштування рекреаційного простору на березі річки Саксагань. АНОНС | Інгул

  3. Хорошее начинание. Был бы рад видеть реализацию. Сам частенько там отдыхаю. Убираю за собой обязательно и детей своих учу не сорить. Хотя тут без огромных капиталовложений не обойтись. Отцов города подключать нужно, благо они сейчас взялись за благоустройство.

Добавить комментарий