Екомузей

* Екомузеєм є низка об’єктів чи приваб, розташованих в місцевості, що становить цілісний комплекс і відображає природничі та культурні цінності краю та його населення. Автентичність краю полягає в умовах його природних складових, у поєднанні з минулими та сучасними видами діяльності місцевих жителів (визначення Польського партнерства заради довкілля та сталого розвитку). Завданням екомузею є привернення уваги до унікальності даної місцевості завдяки природним та культурним ресурсам та пов’язаними з ними активністю громад, включно з промоцією, освітою та регіональним розвитком, спрямованих на співпрацю.

 ____________________________________________

На протязі квітня — травня 2013 року після різноманітних консультацій, обговорення різних поглядів однодумців на формування концепції, розвідки території, вивчення стану інфраструктури для перспектив розвитку маршрутів та об’єктів екомузею в рамках партнерства “Відродження річки Саксагань” у Кривому Розі , Петро ЛИСЕНКО сформулював і виклав ідею створення Першого екомузею на території міста Кривого Рогу в дельті річки Саксагань, у місці її злиття з річкою Інгулець. Презентація цього варіанту ідеї Партнерству відбулась 1 червня 2013 року під час робочої зустрічі у Кривому Розі.

Після цього партнерство прийняло рішення про призначення аніматором екомузею Петра ЛИСЕНКА.
На підставі аналізу місцевого природного, промислового, культурного спадку, врахування думок фахівців у цих напрямках, громадської думки, думки небайдужих людей та на базі особистих напрацювань було сформовано концептуальний формат  екомузею саме на території, що є в дельті річки Саксагань при її злитті з річкою Інгулець. Тим самим ми акцентуємо увагу громади на важливому статусі річки Саксагань, як тієї, яка живить і Інгулець з його Інгулецьким степом, а через нього — Дніпро (Національний символ Великої єдиної України) і як ту, що дозволила людям — першим поселенцям, оселитися саме в її дельті і облаштовувати своє і фізичне, і культурне, і духовне середовище, організовувати промисел (видобуток залізної руди, налагодження промислового виробництва чавуно- і сталеливарної промисловості і все, що з цим пов’язане), а від нього і розвивати місцевий спадок.

ЕКОМУЗЕЙ
Умовні (приблизні) межі можливої території, що розглядається партнерством для створення екомузею (відродження та створення об’єктів природньої, промислової та культурної спадщини) Кривого Рогу.


Переглянути умовна територія “ЕКОМУЗЕЮ” на карті більшого розміру

СХЕМА
основних сегментів екомузею.

Вже 22 червня 2013 року було організовано візит до території вірогідного екомузею прихильниками цієї ідеї.

 

12 жовтня 2013 року відбулось засідання екомузейної робочої групи з питань остаточного вирішення назви та логотипу Криворізького екомузею. У ньому взяли участь п.п. В.Травінська, В.Страннік, Л.Рибалко, В.Налужний, З.Бережна, П.Лисенко, С.Зінченко, О.Маковій, О.Забояк, були також присутні двоє представників Польського центру культурального (що бажають взяти участь в облаштуванні елементів екомузею із сегменту промислової спадщини).

Засідання проходило в режимі так званого “інтелектуального штурму”. В ході обговорення першого питання (назва) за підсумками загальних зборів та інтернетголосування присутні одноголосно зійшлися на думці щодо подальшого оптимізування назви “ЗАЛІЗНА ВАРТА КРИВОРІЖЖЯ”. Замість слова “варта” П.Лисенко запропонував вжити слово “оберіг”. При подальшому оптимізуванні назви “Залізний оберіг Криворіжжя” товариство зійшлося на більш оптимальному варіанті, — “Криворізький екомузей ОБЕРГ”. Пан С.Зінченко цілком погодився, але висловив окрему думку, суть якої полягає в застосуванні “залізного” чинника у назві. Але під час голосування він не був проти, а тільки утримався. Всі інші проголосували за назву “Криворізький екомузей ОБЕРІГ”.

Питання створення логотипу екомузею розглядалося теж з урахуванням попередніх пропозицій, що були надані п. С.Зінченком, З.Бережною, І.Михайленко, П.Лисенком, В.Странніком тощо. Вихідними чинниками група визначила слово “оберіг” і тритичність (як трисегментарнісь екомузею, трисекторальність Партнарства ВідріС). За пропозицією п. В.Странніка логотип отримав вигляд спиралевидного руху по колу, а при подальшому опрацюванні всі зійшлися на варіанті, що надається у зображенні.

Логотип Криворізького екомузею «ОБЕРІГ» є однокольоровим, — зеленого кольору. Він містить основний елемент (так званий символ «трискель»), який у вигляді трьох крапель, що зображені у русі по годинниковій стрілці (по колу вправо) з відповідним написом (теж по колу), — у верхній частині слово «ОБЕРІГ», а у нижній – «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОМУЗЕЙ».

Зелений колір (стандартний) у логотипі символізує природу, життя. Його стихії — вода і повітря, без яких не буває зеленого світу і зеленого кольору… Також у випадку криворізького екомузею, зелений колір є спадковим від Партнерства Відродження річки Саксагань (ВідріС).

Краплі символізують злиття річок Саксагані з Інгульцем у їхньому вічному прагненні до життя і руху.

Тритичність символізує:
- минуле, сучасне і майбутнє у постійній взаємодії і взаємопідсиленні;
- рівновага, найбільш стійка система, що має три сегменти;
- три сегменти екомузею (природничий, промисловий, культурологічний, що існують у взаємодії і поєднанні ;
- спадковість від трисекторального Партнерства «ВідріС»…

Коло з давніх давен було символом Сонця, нескінченності та циклічності в природі та Всесвіті: зміни дня і ночі, життя та смерті, руйнації та створення.

Загальний вигляд нагадує контури русел річок Саксагані та Інгульця у місці їхнього злиття, колесо з устаткування на виробництві (наприклад, парової машини або вагонетки…).

Контакти аніматора екомузея:
Лисенко Петро Олексійович
066-971-71-32
plysenko86@gmail.com

Добавить комментарий