Замітка із зустрічі партнерів проекту в Кривому Розі

“Промисловий спадок Кривого Рогу та ріка Саксагань - співробітництво — діалог – демократія”
“Співробітництво на користь охорони спадку і активізації мешканців Кривого Рогу”

Замітка із зустрічі партнерів проекту в Кривому Розі

1. Організаційна зустріч партнерів, 15.07.2013
Присутні: З польського боку: J.Darowski, A.Jarzębska, B.Kazior, T.Jeleński
З українського боку: M.Korobko, I.Maiakov, A.Czyzykov, P.Lysenko, V.Kryvda, V.Travinska,
V.Nałużnyj
Установлення:

Ріка та парк : вибрано до реалізації проекту відрізок на південному березі Кресівського
водосховища в районі Соколовки, на схід від моста, але не безпосередньо за мостом, бо там є скелі і цінна природна рослинність, багато качок і т. п. — має то бути простір, вилучений з користування людьми; подальший простір — відрізок довжиною близько 450 м — забезпечує доступ до ріки, не має бетонного покриття (такого, як по іншій стороні ріки, де раніше ми мали намір діяти), люди там приходять відпочивати, користуються вже рікою в цьому місці (поблизу є численні житлові мікрорайони; можна зробити пляж, лавки, стежки і т.п.); на цьому відрізку є також джерела та місця, варті охорони з природничої точки зору; планується не тільки облаштування парку, але також виконання аналізів води (хімічних, бактеріологічних) з тим, щоб, принаймні, на цьому відрізку мати повне бачення стану ріки, всіх її приток і т. п.; потрібно також залучити біологів і спеціалістів з охорони довкілля з тим, щоб надали рекомендації, які рослини зберегти, а яких позбутися (є різні випадкові насадження і чимало самосівів) — є такі спеціалісти серед членів Партнерства (п. Едуард Євтушенко, п. Інна Михайленко).

Еко-музей: простір центру Кривого Рогу, там, де було започатковане місто, та Гданцівка, де був розпочатий видобуток руд ; еко-музей буде поділений на три зони: природну (геологічна пам’ятка державного значення — скеля “Орлине гніздо”), культурного спадку (цікава архітектура міста — криворізький “Montmartre”, де стикалися культури – українська, російська і західноєвропейська, присутні тут були в т. ч. французи та німці, які приїздили сюди в кінці XIX ст. видобувати руду, цемало вплив на архітектуру, спосіб проектування міста — що і на сьогодні є цікавим фактом) і
промислового спадку (є залишки старих рудовидобувних підприємств — руїни, які вимагають ідентифікації та опису, але є також ще уцілілі будівлі, — напр., будівля колишньої адміністрації);
группа, що працює над створенням еко-музею, підготувала вступний матеріал про концепцію екомузею і має намір представити його всьому Партнерству до дискусії; п. П.Лисенко має контакт із заступникоміського голови (ідея його зацікавила — особливо партнерський підхід до дії), з підприємцями з цієї території, працівниками краєзнавчого музею в Кривому Розі та іншими.
Потрібне:
• офіційна підтримка для дій членів Партнерства, напр., у вигляді візитних карток
• логотип партнерства (до обговорення, який має бути його опис)

Сторінка www: www.vidrispartner.org.ua — сторінка якісна, титульний лист потребує зміни,щоб на першому місці було Партнерство та еко-музей, а не проект (інформація про проект на окремій підсторінці; логотипи спонсорів внизу з написом “сайт, профінансований з ресурсів…”); у заголовку виразніше потрібно відобразити скорочення ВідріС (VidriS).

Плакат: щодо запропонованого: знімок дитини має бути не на першому плані, має бути нинішня ріка і якесь бачення парку (майбутнє), має заохочувати до конкретної дії (напр., участі в консультаціях, конкурсі, співпраці); плакати будуть поширені в дільниці, де буде парк, біля річки; необхідні логотипи спонсорів.

Анкета: має якнайбільшою мірою враховувати результати майстерень PPS, тому її
остаточний зміст потрібно опрацювати по майстернях.

Листівка: є матеріал про проект, підготовлений до газети; можна з нього зробити витяги для листівки, але вже по майстернях, з уваги на брак часу.

2. Зустріч про формальне та фінансове питання, пов’язані з проектом,
16.07.2013
Присутні: A.Jarzębska, J.Darowski, M.Korobko, V. Nałużnyj
Установлення:
На цей час КМПЗТ — партнер проекту витратив небагато бюджетних ресурсів проекту, про що свідчить додаток до партнерської угоди — частково з причин браку часу (оскільки відбувся студійний візит до Польщі), частково з причини необхідності зосередження ресурсів на організацію майстерень і подорожі учасників візиту до Польщі. У відповідності з партнерською угодою, наступний транш ресурсів мав бути переданий перерахуванням, однак виявилося, що в разі перерахування з-за кордону накладаються податки на інвестиції. Додатково деякі видатки, пов’язані з організацією майстерень (зокрема, наймання зали на 16-17.07, закупівля канцелярських матеріалів), мають бути проведені через Партнера Проекту (КМПЗТ), хоч на початку
було передбачено їх проведення через Фонд MiLA.

3. Майстерні методу ”Project for Public Spaces”, 16-17.07.2013

Присутні: представники Партнерства на користь відновлення ріки Саксагань у Кривому Розі, з польського боку (у складі: J.Darowski, A.Jarzębska, B.Kazior, T.Jeleński, J.Bondaruk), делегація мешканців району Соколівка, зацікавлених у долучення в облаштування ріки, інші зацікавлені особи та делегація міської установи Інститут Розвитку Міста, — згідно зі списком
присутності. Перебіг та рішення :
Протягом двох днів учасники майстерень працювали над концепцією облаштування території біля річки Саксагань, в районі Соколівка, згідно з методикою «Project for Public Spaces», продемонстрованою та обговореною за участі експерта з Польщі доктора Toмашa Єленського. Після теоретичного вступу, що стосувався функціональних аспектів публічних просторів в сучасній урбаністиці, учасники майстерень взяли участь у «Грі в місце» — в декількаособових групах вирушили на територію, яка має бути обжита у рамках проекту як рекреаційний простір біля
річки Саксагань, щоб заповнити спеціальну анкету, яка дозволяє оцінити такі аспекти
публічного простору як її безпеку, доступність, зручність і суспільне значення. Потім кожна група продемонструвала результати проведеної анкет і також свої задуми щодо поліпшення функціонування цього місця. Був складений список задумів щодо впровадження, а учасники майстерень голосували потім за найкращі з них. Три задуми, які отримали найбільше голосів, становитимуть основу до подальших дій на цьому просторі. То є:
1. Утворення доступу /доступу до води (напр., платформи, кладки);
2. Постановка урн для сміття;
3. Утворення місць /зон для різного роду активності (напр., забави з дітьми, вигул собак, для риболовлі і т. п.).
Істотною пропозицією з дискусії, як також із розмов з мешканцями, які перебували на
обговорюваній території під час ведення «Гри в місце», був факт, що той простір повинен залишитися в якомога натуральному вигляді – являти собою місце спілкування людини з природою.

4. Майстерні Партнерства на користь відновлення ріки Саксагань,
18.07.2013
Присутні: представники Партнерства і інших зацікавлених осіб та міської установи Інститут Розвитку Міста,, також польська делегація (згідно зі списком присутності)
Перебіг і рішення :
1. Координатор з боку Партнерства п. M.Koрoбкo продемонстрував перебіг і найцікавіші для жителів Кривого Рогу висновки зіі студійного візиту до Польщі, що мав місце в днях 1-3.07.2013.
У візиті взяло участь дев’ятеро представників Партнерства ВідріС. Докладний звіт з
візиту знаходиться на веб-сторінце Партнерства www.vidrispartner.org.ua, у розділі
Актуальності.
2. Аніматор екомузею п. П. Лисенко продемонстрував концепцію екомузею у Кривому Розі,
разом з поділом на три тематичні зони; продемонстрований був також фільм, записаний під час візитів робочої групи на обрану територію. Декілька учасників зустрічі заявили про власні задуми щодо розвитку екомузею: вони будуть обговорені під час індивідуальних зустрічей з п.П . Лисенком. Важливі для розвитку екомузею будуть 2-денні екомузейні майстерні, які відбудуться у половині вересня у Кривому Розі.
3. Координатор проекту з польського боку A. Яжембськa продемонструвала план подальших дій у рамках проекту, згідно з яким:

a. До 5.08 ставиться:
І. опрацювати анкету і провести серед щонайменше 200 мешканців консультації
положень, відпрацьованих у рамках майстерень PPS;
ІІ. опрацювати проект розпорядку конкурсу на облаштування простору біля
річки; в результаті дискусії встановлено додатково, що розпорядок
повинен допускати можливість підправлення конкурсних робіт, якщо
конкурсна комісія визнає, що вонине відповідають визначеним критеріям,
також що кожен автор проекту, який має намір брати участь у конкурсі,
має бути поінформований, чи його проект був визнаний відповідним
вимогам, а якщо ні, то чому;
ІІІ. призначити конкурсну комісію, завданням якої буде оцінка того, чи
окремі конкурсні проекти відповідають критеріям розпорядку і чи можуть бути
представлені для голосування мешканців; конкурсна комісія повинна
складатися з членів Партнерства, які володіють знаннями з різних
галузей, пов’язаних з проектуванням простору біля річки (напр. біології,
геології, архітектури краєвиду); якщо в Партнерстві бракує якогось
важливого спеціаліста, то можна його запросити також з поза складу Партнерства.

b. До 10.08 ставиться:
І. завершити пропозиції з консультації (тобто вийти на результати проведеної
анкети), що стосуються розпорядку конкурсу на облаштування простору біля річки, у
формі конкурсних настанов, що відповідають потребам та побажанням мешканців;
ІІ. оголосити конкурс на проекти облаштування простору біля річки; у
розпорядку конкурсу має бути ясно визначено, які є запити стосовно
проектів — чи мусять бути створені при використанні професійного
програмного проектного забезпечення, чи вистачають тільки – для
прикладу — замальовки, малюнки і намальовані від руки карти території;
яку інформацію — мінімум — повинен подати автор проекту (напр. бюджет
виконання проекту, можливості подальшого розвитку проекту, виміри
проектованих елементів облаштування, матеріали, з яких будуть
виконані і т. п.);
c. До 31.08 ставиться:
І. приймати конкурсні проекти (якщо в розпорядку конкурсу знайдеться можливість підправлення проектів за пропозицією конкурсної комісії, то термін надсилання проектів має бути скорочений до 25.08);
ІІ. опрацювати спосіб голосування он-лайн на найкращі проекти і протестувати його (спосіб повинен давати можливість тільки одноразового голосування з даного IP з тим, щоб обмежити можливість багаторазового голосування тих самих осіб).

d. До 15.09 ставиться:
І. Провести і підсумувати результати голосування серед мешканців Кривого Рогу за найкращий проект облаштування простору біля річки.
4. Аніматор парку біля річки п. В. Подколзін представив перебіг майстерень PPS, які відбулися у днях 16-17.07, коротко розповів про застосовану методику, також про відпрацьовані спільно результати ( про задуми на облаштування, які перемогли серед учасників майстерень);
5. Заступник Аніматора парку, п. Й. Маяков представив задуми щодо відновлення
довшого відрізку ріки Саксагань, також свої найважливіші висновки та натхнення щодо
студійного візиту до Польщі;
6. Відбулася спільна дискусія над анкетою, яка буде вжита до переведення консультації
результатів майстерень PPS, серед мешканців Кривого Рогу, зосередженої, перш за
все, на конкретизації пункту “Утворення місць / зон/ для різних активностей”, — щоб в рамках його зазначалися конкретні задуми на ті активності, за які люди можуть голосувати, або також пропонувати нові; таким чином, розширеним був список пропозиції з майстерень PPS, також залучене ціле Партнерство ВідріС до співробітництва при облаштуванні відрізку ріки Саксагань в районі Соколівки; продемонстровані були також вступні проекти анкет, розроблених п. п. П. Лисенком і Й. Маяковим; подальші роботи над остаточною версією анкети відбудуться в спеціально до того створеній робочій групі. Фонд MiLA просить про надсилання доповненої анкети для консультації.

5. Кінцева інформація
Чергова польсько-українська зустріч в Кривому Розі відбудеться біля половини вересня (докладні дати до установлення). У цих рамках заплановано: організаційна зустріч партнерів проекту, 2-денні екомузейні майстерні, також зустріч з міською владою Кривого Рогу, з метою презентації дотеперішніх дій і конкретних проектів, запланованих до впровадження.

До передумання:
1. Чи вересень то добрий момент на зустріч з міською владою? Якщо так, то чи необхіднаорганізація зустрічі ?- найкраще 12.09 або 13.09.
2. Чи потрібна тоді зустріч Партнерства ВідріС? У проекті не було вона запланована
(повинна відбутися лише у XI. 2013). Але, здається, що момент розв’язання конкурсу напроект облаштування простору біля річки важливий і партнери повинні тоді зустрітися.

Додаток: Список задумів на облаштування парку на берегу річки Саксагань (після майстерень 18.07)

Опрацювала: Anna Jarzębska

Додаток:

1 місце Облаштувати підхід до річки
2 місце Поставити баки для сміття
3 місце Поділ території (за функціональним призначенням 6+17+5+…..)
1. Прибрати територію
2. Упорядкувати доріжки
3. Поставити баки для сміття
4. Зрізати підлісок
5. Встановити пісочницю для дітей
6. Поділ території (для дітей, собак)
7. Освітлення
8. Не сильно втручатись (більш природно
залишити)
9. Інформування про це місце
10. Ековиховання
11. Брати плату за вхід на місце
12. Поставити переодягальні
13. Облаштувати місця для гриля та вогнищ
14. Велодоріжки
15. Створення сцени
16. Створити пірс
17. Облаштувати місце для ловлі риби
18. Облаштування пляжу
19. Встановити біотуалети
20. Облаштувати підхід до річки

21. ДОСТУПНІСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МО
22. СПОРТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ
23. ПОЗНАЧИТИ РІДКІСНІ РОСЛИНИ
24. МІНІАТЮРИ
25. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
26. ЧОВНОВА СТАНЦІЯ
27. СЕКЦІЯ ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ
28. ПРОПАГУВАННЯ ПРОЕКТУ В ШКОЛАХ
29. ПРИБИРАННЯ ДОРІЖОК В ЗИМКУ
30. СТВОРЕННЯ АЛЬПІНАРІУМУ

Добавить комментарий